ТОВ «ТЕСЛА КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Послуги на ринку цінних паперів

Депозитарна діяльність:

  • відкриття рахунків фізичним та юридичним особам;
  • облік прав власності на цінні папери;
  • дематеріалізація випусків цінних паперів;
  • адміністративне управління цінними паперами (повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, участь у загальних зборах акціонерів за дорученням депонента).

Діяльність з торгівлі цінними паперами:

  • Брокерські послуги для індивідуальних і корпоративних клієнтів;
  • Дилерські послуги;
  • Залучення фінансування (розміщення цінних паперів);
  • Консультаційна та аналітична підтримка.

Тарифи:

- Для фізичних осіб
- Для юридичних осіб